Japan: Kiyomizu-dera

Saturday 03 September 2016 - 05:59:17
1-294 Kiyomizu, Higashiyama-ku, Kyoto, Kyoto Prefecture.
printer friendly